Havuz Sistemleri

Havuz Sistemleri

Bodrum’un her yerinde, Sınırsız şekil ve ölçüde yüzme havuzu imalat ve montajı yapıyoruz.
Yüzme havuzu insanların eğlence ve spor maksatlı olarak kullandıkları, mekanik ve kimyasal olarak şartnamelere ve standartlara uygun olarak hazırlanmış, suyun mimari bir yapı içerisinde sunulması işidir. Güvenli ve sağlıklı bir havuzun oluşabilmesi için, tasarımı, projesi, inşaatı, elektromekanik tesisatı şartnamelere ve standartlara uygun, dezenfeksiyon sisteminin ihtiyaca cevap verebilecek nitelik ve kapasitede, kullanım suyunun özelliklerinin standartlara uygun olması gerekmektedir. Yüzme havuzu suyu; renksiz, saydam ve biyolojik olarak temiz olmalıdır. İdeal bir havuz suyu, içme suyunun taşıdığı tüm özelliklere sahip olmalı ve bu özelliklerin havuz suyunda devamlılığı sağlanmalıdır. Yüzme havuzlarında suyun, salgın hastalıklara sebep olmaması, yani mikroorganizmalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Havuz suyunun fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kontrol altında tutulması gerekmektedir. Böylelikle yüzme havuzlarından yararlananların, sürekli, güvenli, sağlıklı, konforlu ve eğlenceli kullanımları sağlanmış olacaktır.

Kısaca havuz suyunun, içme suyu niteliğinde olması sağlanmalıdır.

Bunun için bir havuzun, tasarımı, projesi, inşaatı, elektromekanik filtrasyon tesisatı şartnamelere uygun, dezenfeksiyon sisteminin iyi ve kullanılan suyun özelliklerinin standartlara uygun olması gerekir.

 

EN UYGUN HAVUZ İÇİN GEREKEN HUSUSLAR:

1) Havuz yerinin seçiminde; uzun süre güneş görmesi ve yaprak döken ağaçlardan uzak olması,

2) Her yapı gibi havuzun da sağlam zemine oturması,

3) Havuz tabanının ve perdelerinin 350 dozlu ve katkılı beton kullanılarak bir defada dökülmesi,

4) Üstten ve yandan taşmalı havuzlarda taşma elemanlarının, skimmerli havuzlarda skimmer kutularının mutlaka nivo yardımı ile tam kotunda monte edilmesi,

5) Havuz, taşma kanalı ve rezerv tankın iç yüzeylerinde yapılacak su izolasyonunun betona tamamen yapışan veya içine nüfus eden, üzerine de sıva ve kaplamanın yapışmasına imkan veren türden malzemeler ile yapılması,

6) Üstten ve yandan taşmalı havuz sistemlerinde taşma kanalı kesiti ile havuzun eksilen suyunu tamamlayan denge deposu hacminin doğru seçilmesi,

7) Makine dairesinden rögara (su boşaltma çukuru) tabii gider imkanının bulunması,

8) Havuz içi izolasyonu yapıldıktan sonra mutlaka su doldurulup test edilmesi, kaplama işlerinin testten olumlu sonuç alındıktan sonra yapılması,

9) Havuz bordürünün, çevre döşeme kaplamasının ve havuza iniş merdiven basamaklarının ayak kaydırmayan malzemelerden yapılması,

10) Kışın don olabilen bölgelerde yapılan havuzların iç kaplamalarında tercihen cam mozaik veya su emme özelliği çok düşük olan özel havuz seramiği kullanılması,

11) Tramplen konulacak ise tramplenin konacağı kısımda derinliğin minimum 2,50 m. olması,

12) Büyük ve bilhassa umuma açık havuzlarda dip emiş süzgecinin insan vücudunu vakumlaşmayacak biçimde ve ölçüde yapılması,

13) Havuz su altı lambalarının 12 volt ile çalışmasını sağlayan trafoların yanı sıra tekniğine uygun bir topraklama yapılması,

14) Kullanım yoğunluğuna göre suyun sirkülasyon süresinin ve buna bağlı olarak filtre ve pompa seçiminin doğru yapılması.

15) Havuz süpürgesi hortumunun takıldığı vakum ağzının insan elinin rahat ulaşabileceği bir seviyede (mümkün olduğu kadar su kotuna yakın), yandan besleme yapılan havuzlarda bu ağızların su kotundan 100 cm, su altı lambalarının ise 65 cm aşağıda monte edilmesi,

Havuza su ancak; İnşaatı, mekanik ve elektrik tesisatları tamamlanıp bahçede gübreli toprak serme işlemleri de bittikten sonra doldurulmalıdır.

Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir.

Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp dezenfeksiyon için çok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki kimyasal oranı test kili ile kontrol edilmeli ve değerler normal ise girilmelidir.

Bilhassa umuma açık havuzlarda havuza gireceklerin önceden duş almaları, ayaklarının dezenfektanlı sudan geçirilmesi temin edilmelidir.

Havuz yapımcıları havuzu çalıştıracak ve bakımını yapacak kişiyi eğitmeli makine dairesine sistemin şeması ile kullanma talimatını asmalıdır.

Havuz suyundaki kimyasal miktarı düzenli olarak,ölçümlenmeli, tabana çöken pislikler havuz süpürgesi ile süpürülmeli, suyun yüzeyindeki çöpler kepçe ile toplanmalı, taşma kanallarının içi temiz tutulmalı, pompaların ön filtrelerindeki sepetler sık sık boşaltılmalı. kum filtresinin üzerindeki manometreden basıncın yükseldiği görüldüğünde ters yıkama yapılarak filtre kumu temizlenmelidir.

Unutulmamalıdır ki, sağlıklı ve temiz bir havuzda yüzmek ancak doğru ve düzenli bir bakım ile mümkündür.